HEO THẮNG CÁI ADVICS BMTP-612

Phụ Kiện

Heo Thắng - Heo Bánh

Heo Thắng - Heo Bánh

Giá liên hệ

HEO THẮNG CÁI ADVICS BMTP-612 sử dụng cho các dòng xe sau

Heo thắng Toyota Fortuner

 • Toyota Fortuner 4.0 2006-2008
 • Toyota Fortuner Vietnam 2.5 2009-2012
 • Toyota Fortuner Vietnam 2.5 2012-2016
 • Toyota Hilux 2.5 2004-2008
 • Toyota Hilux 3.0 2004-2008
 • Toyota Hilux 2.5 2008-2011
 • Toyota Hilux 3.0 2008-2011
 • Toyota Hilux 2.5 2011-2015
 • Toyota Hilux 3.0 2011-2015

Heo thắng Toyota Innova

 • Toyota Innova Vietnam 2.0 2006-2008
 • Toyota Innova Vietnam 2.0 2008-2012
 • Toyota Innova Vietnam 2.0 2012-2014
 • Toyota Innova Vietnam 2.0 2014-2016
Gửi tin nhắn trực tuyến