Van không tải xe hơi gặp vấn đề - Làm sao để biết?

Van không tải xe hơi gặp vấn đề - Làm sao để biết?

1. Hãy kiểm tra đèn check-engine có sáng không.

Bước 2: Tắt khóa xe, rút van không tải khi đèn check-engine bật sáng mà màn hình hiển thị mã lỗi P505 đến P509.

Bước 3: Khởi động xe, xem xét vòng tua, nếu thấy nó giảm đều rồi đứng yên thì van không tải chắc chắn có vấn đề.

Bước 4: Dùng đồng hồ đo trở của van không tải, nếu thấy ra khỏi mức tiêu chuẩn từ 7 ohm-13 ohm thì bạn chắc chắn cần đem xe đi kiểm tra.

Gửi tin nhắn trực tuyến