Chương trình quà tặng từ lốp Matrax

Chương trình quà tặng từ lốp Matrax

/fileuploads/Product/Content/Avatar/c3c69514ca7e4974b00bd43b4065e499.jpeg

/fileuploads/Product/Content/Avatar/de27effc9e314baa8ff6a11a2f093a81.jpeg

CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG TỪ LỐP MATRAX

- Khi thay 4 lốp MATRAX xe du lịch mâm 17-18 inch sẽ được tặng 1 mũ bảo hiểm và 1 áo khoác gió chống nắng Matrax.

- Khi thay 4 lốp MATRAX xe du lịch mâm 15-16 inch sẽ được tặng 1 mũ bảo hiểm và 1 găng tay Matrax

⏰ THỜI GIAN ÁP DỤNG: chương trình sẽ diễn ra từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 11/10/2023 hoặc đến khi hết quà tặng

👉 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng khi thay lốp xe trực tiếp tại các cơ sở của cửa hàng Xuân Oánh

Gửi tin nhắn trực tuyến