Thay bố thắng BREMBO nhận ngay bình dầu thắng BREMBO (0.5L) hoặc bình nhớt WOLF (4L)

Thay bố thắng BREMBO nhận ngay bình dầu thắng BREMBO (0.5L) hoặc bình nhớt WOLF (4L)

- Khách hàng khi thay bố thắng trước BREMBO hoặc bố thắng sau BREMBO sẽ được nhận ngay 1 bình dầu thắng BREMBO (0.5L)

- Khách hàng khi thay bố thắng trước BREMBO và bố thắng sau BREMBO sẽ được nhận ngay 1 bình nhớt WOLF (4L)

Thời gian áp dụng: từ hôm nay cho đến khi hết quà tặng

Gửi tin nhắn trực tuyến