Khuyến Mãi - Thay Nhớt Xe Tải - Tặng Ngay Lọc Nhớt

Khuyến Mãi - Thay Nhớt Xe Tải - Tặng Ngay Lọc Nhớt

Chương trình khuyến mãi "THAY NHỚT XE TẢI - TẶNG NGAY LỌC NHỚT" áp dụng tại Vỏ Xe Xuân Oánh từ ngày ra thông báo đến hết năm 2019.

Dành cho các dòng xe tải <= 5 tấn. Áp dụng tại cơ sở 1 và sở sở 2 Vỏ Xe Xuân Oánh Bình Dương.

/FileUploads/Promotion/Content/61a25478c8f44fd591e08e6b9ef02859.jpg

Vỏ Xe Bình Dương xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng.

Gửi tin nhắn trực tuyến