Thay phuộc ô tô bất kỳ từ 05/09 đến 05/10 tại Vỏ Xe Xuân Oánh, được tặng ngay 1 bình giữ nhiệt Michelin.

Thay phuộc ô tô bất kỳ từ 05/09 đến 05/10 tại Vỏ Xe Xuân Oánh, được tặng ngay 1 bình giữ nhiệt Michelin.

Chương trình áp dụng cho tất cả các dòng xe được chăm sóc tại các cở sở của Vỏ Xe Xuân Oánh - Vỏ Xe Bình Dương.

Gửi tin nhắn trực tuyến